Styrning och uppföljning


Planering och uppföljning är en förutsättning för en effektiv verksamhet. En god planering leder till att ett bolag kan följa upp verksamheten och avgöra om man har genomfört vad man har planerat, och om resultatet blev som man hade tänkt sig. 


Varför titta på styrning & uppföljning:

 • Svårt att nå framgång om inte alla jobbar mot samma mål
 • Företag har ofta många intressenter som vill veta hur det går och var man står, dessa intressenter är ofta intresserade av olika saker 
 • För företag så är det ett antal KPIer som är relevanta, ofta färre än man tror
 • Förutom att identifiera relevanta KPIer gäller det att ha målbilden klar, vad är ”grönt, ”gult” eller ”rött”?

Vad du kan förvänta dig av oss:

 • Analys av vad ert bolag och era anställda styr emot
 • Analys av om ni styr mot rätt mål och följer upp rätt saker
 • Analys av vilka mål och KPIer som är viktigast för ert företag
 • Metoder och rutiner för att mäta och rapportera relevanta KPIer
 • Vi koncentrerar oss på KPIer som ligger nära ekonomi/finanserna i ett bolag
 • Uppföljning och analys av rapportering
 • Överlämning av ansvaret till verksamheten