Personlig ekonomitjänst – Vår bastjänst


Alla bolag är i behov av att ha en väl fungerande ekonomifunktion. Vi på Jefferson Numbers tar gärna, och är väl lämpade att ta, ansvar för företags ekonomifunktion på ett effektivt och professionellt sätt.


Våra bastjänster:

  • Redovisning
  • Löneadministration
  • Månads- och årsbokslut
  • Rapporter, återkoppling och uppföljning

Kom igång med våra bastjänster

Det är viktigt att komma rätt från början och att ett byte sker på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt. Vi driver implementationen i projektform enligt nedan:

Behovsanalys

Tillsammans genomför vi en behovsanalys utifrån dagens situation.

Implementering

Tillsammans implementerar vi den plan vi har enats om.

Lansering

Driftsättning och överlämning till den dagliga verksamheten.

Planering

Tillsammans enas vi om en plan för hur vi ska arbeta framöver.

Testkörning

Under en period så testkör vi och utvärderar vårt nya sätt att arbeta.

Vad en av våra kunder säger

Winefinder är ett e-handelsbolag som har outsourcat hela sin ekonomifunktion till Jefferson Numbers. VD Magnus Eriksson är nöjd över beslutet:

”Det känns tryggt att veta att Jefferson Numbers sköter både vår grundläggande redovisning samt vår ekonomiska uppföljning och kontroll. Nu kan vi fokusera helhjärtat på vårt erbjudande och tillväxt.”

Magnus Eriksson, VD Winefinder