Likviditetsplanering


Effektiv likviditetsplanering bidrar till ett företags lönsamhet. Likviditetsplanering visar om företagets pengar kommer att räcka för att täcka månadens utgifter samt önskad tillväxt. Förvånande många företag har inte koll på sin likviditet eller hur man enkelt kan förbättra den.


Varför titta på likviditeten:

  • Den näst vanligaste anledningen varför nystartade företag misslyckas är brist på likviditet
  • Det kan låta enkelt och självklart med likviditetsplanering, men sanningen är att de flesta företag inte gör det
  • Små förändringar i sättet att bedriva affären kan ge väldigt stor påverkan på likviditeten

Vad du kan förvänta dig av oss:

  • Analys av nuläget – vilka likviditetsflöden finns och i vilken grad kan dessa påverkas?
  • Åtgärdsförslag
  • Genomföra åtgärdsförslag tillsammans med ansvariga inom verksamheten
  • Uppföljning av genomförda åtgärder
  • Förslag på metoder och arbetssätt för likviditetsplanering