Kapitalanskaffning


Kapitalanskaffning betyder, som begreppet antyder, att få in nytt kapital till en verksamhet. Kapitalanskaffning är tyvärr inte alltid en smidig process, och mer komplex än de flesta föreställer sig.


Varför ta stöd vid anskaffning av kapital:

 • Normalt inget som ingår i den ordinarie verksamheten
 • Enas om hur mycket pengar man ska ta in, till vilken värdering och vad man ska göra med dessa pengar
 • Enas om en tidplan och en eventuell ”nedre och övre gräns” för hur mycket pengar man ska ta in
 • Ta fram ett prospekt, bestämma hur och för vem detta ska presenteras
 • Ta fram en ”prospektlista” och genomföra en ”road show”
 • Genomföra en DD process och parallellt förhandla fram slutliga avtal

Vad du kan förvänta dig av oss:

 • Vi kommer att agera projektledare för hela processen
 • Vi tillhandahåller mallar för prospekt, avtal, DD listor etc
 • Vi organiserar och ser till att färdigställa ett digitalt datarum
 • Vi agerar rådgivare och/eller driver förhandlingsprocessen gällande avtal m.m.
 • Vi ansvarar för att allt dokumenteras korrekt och att alla papper skickas in och registreras hos berörda myndigheter