Interim CFO/Konsult på plats


En interim CFO/Konsult har bredden som krävs för att ta helhetsansvaret för ett företags ekonomifunktion. I tillägg kan interim CFO/Konsult utmana ledningsgruppen och driva ledningsgruppsfrågor om så önskas.


Varför anlita en extern CFO/konsult:

 • VD/ledning/styrelse är många gånger i behov av senior rådgivning inom ekonomistyrning
 • I mindre/medelstora bolag kan man inte alltid försvara kostnaden för en CFO eller viss personal på heltid
 • Ibland är det bra att få in externa personer som tittar på verksamheten med nya ögon
 • Behov kan uppstå väldigt fort på grund av oförutsedda händelser
 • Viktigt för ett företag att förstå, och inte missa, saker som man är legalt ansvarig för 

Vad du kan förvänta dig av oss:

 • Analyser av utfall mot plan eller historik
 • Rådgivande gällande genomförandet av företagets finansiella strategi
 • Rådgivande när det gäller att öka intäkterna och sänka kostnaderna
 • Rådgivande gällande potentiella risker och när i tiden dessa kan infalla
 • Säkerställer att finansiella kontroller sker och att redovisningsrutiner är korrekta
 • Stöd till VD/ledning/styrelse med förberedelserna av månatliga och årliga finansiella planer

Vad en av våra kunder säger

”Vi har via Jefferson Numbers tagit in en Interim CFO till vårt bolag NL Gaming. Detta är väldigt skönt att ha tryggheten av att ha en person som förstår både företagets ekonomi och strategi, och som ser till att vi agerar då det behövs. 

Jag, som styrelseordförande, behöver aldrig vara orolig för att vi inte sköter oss. Jag har även alltid ett professionellt bollplank när det gäller mer avancerade aktiviteter som kapitalanskaffning, försäljning, likviditetsanalyser mm.”

Robert Henrysson, Styrelseordförande NLG