Företagsförvärv (M&A)


Att köpa ett företag kan vara ett bra sätt att ta sig in på nya marknader och/eller nya produktområden. Det kan även vara ett snabbt sätt att nå tillväxt. Ett företagsförvärv kan var komplext och består oftast av många olika delar. 


Varför ta stöd vid företagstransaktioner:

 • Normalt inget som ingår i den dagliga verksamheten
 • Kräver specialkunskap som inte alltid finns “in-house”  
 • Förkorta tiden från att ha identifierat rätt bolag att förvärva till att förvärvet är genomfört
 • Viktigt att ha kunskap om olika möjliga “juridiska/tekniska/ekonomiska” affärsupplägg som kan vara aktuella att använda
 • Det måste finnas en plan om hur man ska införliva ett förvärvat bolag i den befintliga verksamheten

Vad du kan förvänta dig av oss:

 • Vi agerar rådgivare, som tex projektledare/guide genom hela köpprocessen
 • Vi tillhandahåller mallar för LoI, avtal, DD listor mm
 • Vi hjälper till att genomföra, och om man så önskar driva, en DD process 
 • Vi agerar rådgivare och/eller driver förhandlingsprocessen gällande diverse avtal
 • Vi ansvarar för att allt dokumenteras korrekt och att alla papper skickas in och registreras hos berörda myndigheter 
 • Vi är fokuserade på mindre förvärv