Företagsförvärv (M&A)


Att köpa ett företag kan vara ett bra sätt att ta sig in på nya marknader och/eller nya produktområden. Det kan även vara ett snabbt sätt att nå tillväxt. Ett företagsförvärv kan var komplext och består oftast av många olika delar. 


Varför ta stöd vid företagstransaktioner:

 • Normalt inget som ingår i den dagliga verksamheten
 • Kräver specialkunskap som inte alltid finns “in-house”  
 • Förkorta tiden från att ha identifierat rätt bolag att förvärva till att förvärvet är genomfört
 • Viktigt att ha kunskap om olika möjliga “juridiska/tekniska/ekonomiska” affärsupplägg som kan vara aktuella att använda
 • Det måste finnas en plan om hur man ska införliva ett förvärvat bolag i den befintliga verksamheten

Vad du kan förvänta dig av oss:

 • Vi agerar rådgivare, som tex projektledare/guide genom hela köpprocessen
 • Vi tillhandahåller mallar för LoI, avtal, DD listor mm
 • Vi hjälper till att genomföra, och om man så önskar driva, en DD process 
 • Vi agerar rådgivare och/eller driver förhandlingsprocessen gällande diverse avtal
 • Vi ansvarar för att allt dokumenteras korrekt och att alla papper skickas in och registreras hos berörda myndigheter 
 • Vi är fokuserade på mindre förvärv

Vad en av våra kunder säger

”Vi tog in Jefferson Numbers som rådgivare och projektledare vid uppköpet av Beer Studio. Med sitt professionella och trygga arbetssätt, erfarenhet i avtalsfrågor, förhandlingar och övrig dialog med säljarna gav de oss precis det stöd vi behövde.

För mig som VD var det skönt att alltid ha ett professionellt stöd och bollplank vid min sida, speciellt då köp av andra bolag inte är något som ingår i vår ordinarie verksamhet. Det var viktigt att, förutom att se till att all formalia blev rätt, Jeffersson Numbers även bidrog med sin erfarenhet att se till att affären i sin helhet blev lyckad. Detta gäller inte minst planeringen av vad som skulle hända efter det att själva köpet var genomfört.”

Anders Markstedt, VD Hammar Bryggeri