Affärscoach/mentor


Coaching bygger medvetenhet, ger val och leder till förändring. Coaching låser upp en persons potential till att maximera deras prestanda. Coaching hjälper personer att lära sig snarare än att lära dem.


Varför anlita en affärscoach/mentor:

 • Bollplank med tystnadsplikt
 • Ta del av “utifrån” perspektiv
 • Utveckla ledarskapet och ta sig utanför sin “comfort zone”
 • Utveckla nya kunskaper för att hantera uppgifter
 • Bidra till ökad motivation
 • Öka produktiviteten 
 • Någon som håller dig ansvarig för dina motgångar och framgångar
 • Någon som bidrar till “från idé till verklighet”

Vad du kan förvänta dig av oss:

 • Någon som lyssnar och förstår
 • Många frågor som leder till svar från dig
 • Rådgivning kring företagets tillväxt och/eller strategiska utveckling
 • Rådgivning kring förändring och utveckling av organisationen
 • Rådgivning när det gäller att försöka öka intäkterna och sänka kostnaderna
 • Rådgivning gällande potentiella risker och när dessa kan infalla
 • Ta del av många sammanlagda erfarenheter
 • Undvika göra våra misstag