Om Jefferson

Vi är personliga rådgivare till styrelse, vd, ledningsgrupper och ekonomiansvariga i små och medelstora tillväxtföretag. Samtidigt är vi ekonomiavdelningens verktyg för att hantera till exempel löner, ekonomi och rapportering.

Vi tar hand om den ekonomiska vardag som finns idag och ser till att den både sköts som den ska och kan utgöra underlag för beslut om framtiden. Vi är de vi själva många gånger saknat i form av ett klokt bollplank med tystnadsplikt samt energigivare med spetskompetens inom många olika områden.

De tjänster vi erbjuder är tjänster som vi många gånger själva har genomfört och då ofta i rollen som grundare, VD eller ekonomichef. Vi tror att erfarenhet är viktigt för ett framgångsrikt genomförande.

Patrik Roos, VD

Jag har över 25 års erfarenhet från mjukvaruutveckling och företagsbyggande, var bl.a. en av grundarna till Jadestone som såldes till WMS. Jag har under åren haft en rad olika befattningar såsom utvecklingschef, CFO, HR ansvarig och styrelseordförande/medlem. Min erfarenhet kommer främst från spelbranschen. Jag ser att mina styrkor främst ligger inom områden som kapitalanskaffning, styrning & uppföljning och likviditetsplanering vilket jag hoppas att våra kunder vill dra nytta av.

Magnus Stangenberg

Jag har drygt 10 års erfarenhet inom det finansiella området redovisning och ekonomistyrning . Min erfarenhet kommer från olika branscher; Finntech, e-commerce, e-handel, telecom samt fastigheter. Min kunskap från små och mellanstora bolag kommer att komma mina kunderna till nytta.

Lars Gunnerfält

Jag har drygt 30 års erfarenhet inom det finansiella området i olika befattningar såsom ekonomichef, CFO och business controller. Min erfarenhet kommer från olika branscher; e-handel, livsmedel, telekom, läkemedel och tillverkningsindustri – alltid med ett särskilt fokus på företag i förändring. Mina kunskaper inom ekonomi, controlling, HR och due diligence med perspektiv från små till stora företag kan nog vara till stor nytta för våra kunder.