Om Jefferson

Vi är personliga rådgivare till styrelse, vd, ledningsgrupper och ekonomiansvariga i små och medelstora tillväxtföretag. Samtidigt är vi ekonomiavdelningens verktyg för att hantera till exempel löner, ekonomi och rapportering.

Vi tar hand om den ekonomiska vardag som finns idag och ser till att den både sköts som den ska och kan utgöra underlag för beslut om framtiden. Vi är de vi själva många gånger saknat i form av ett klokt bollplank med tystnadsplikt samt energigivare med spetskompetens inom många olika områden.

De tjänster vi erbjuder är tjänster som vi många gånger själva har genomfört och då ofta i rollen som grundare, VD eller ekonomichef. Vi tror att erfarenhet är viktigt för ett framgångsrikt genomförande.

Jerker Vannerus

Jag har över 30 års erfarenhet av entreprenörskap i roller som grundare, styrelseordförande och/eller VD i olika startups och medelstora företag. I flera företag som jag har varit involverad i har jag fått förmånen att vara med under hela resan, från start till försäljning. Jag anser att mina styrkor är främst att ta idé till marknad, försäljning, skapa bra team, kapitalanskaffning och M&A vilket jag tror kommer väl till pass för Jeffersons kunder.

Patrik Roos

Jag har över 25 års erfarenhet från mjukvaruutveckling och företagsbyggande, var bl.a. en av grundarna till Jadestone som såldes till WMS. Jag har under åren haft en rad olika befattningar såsom utvecklingschef, CFO, HR ansvarig och styrelseordförande/medlem. Min erfarenhet kommer främst från spelbranschen. Jag ser att mina styrkor främst ligger inom områden som kapitalanskaffning, styrning & uppföljning och likviditetsplanering vilket jag hoppas att våra kunder vill dra nytta av.

Lars Gunnerfält

Jag har drygt 30 års erfarenhet inom det finansiella området i olika befattningar såsom ekonomichef, CFO och business controller. Min erfarenhet kommer från olika branscher; e-handel, livsmedel, telekom, läkemedel och tillverkningsindustri – alltid med ett särskilt fokus på företag i förändring. Mina kunskaper inom ekonomi, controlling, HR och due diligence med perspektiv från små till stora företag kan nog vara till stor nytta för våra kunder.