Jefferson Numbers grundades av entreprenörer som ansåg att någon borde kombinera relevanta konsulttjänster med digitala ekonomitjänster.

En aktiv partner som optimerar kontrollen i vardagen och är ett kreativt och ett konstruktivt stöd för det som kommer. Den någon är idag Jefferson Numbers.

Är du på väg mot framtiden, hör av dig.

Välkommen till Jefferson Numbers!